Home


Onderwijs in beweging

Sinds jaren zijn er diverse veranderingen binnen de onderwijssector gaande. Onderwijs- instellingen stappen van het klassikaal lesgeven over naar een structuur waarbij de individuele leerling centraal staat. Uitdagen, stimuleren en presteren staan centraal in de leerroute. Een goede methode om leerlingen optimaal te begeleiden is via WerkPlekken Structuur of WerkPlek-Simulatie(WPS). WPS wordt vooral ingezet bij scholen die zich bezig houden met praktijkgerichte opleidingen eventueel in combinatie met theoretische opleidingen.. Deze opleidingen lenen zich bij uitstek voor persoonlijke begeleiding van leerlingen.

Het probleem waar een docent tegenaan loopt is het feit dat het aantal leerlingen dat zich op hetzelfde moment in het lokaal bevindt steeds groter en groter wordt.

W4School is bij uitstek het antwoord op bovenstaand probleem. In W4School krijgt de leerling vooraf een “contract” met daarin de verschillende opdrachten die hij/zij binnen de afgesproken termijn moet doorlopen. Iedere opdracht bestaat weer uit diverse activiteiten, bijvoorbeeld theorie, werkvoorbereiding, toets etc. D.m.v. het scannen van deze activiteiten vindt er een tijdsregistratie plaats. Op deze wijze kan de docent te allen tijde inzien hoe een leerling ervoor staat. Daarnaast kan er een koppeling gemaakt worden naar diverse werkplekken, gereedschappen en (verbruiks)-materialen zodat men de werkplekken kan plannen en de administratie van het magazijn ook op orde blijft

 

LOGIN W4SCHOOL